Tankebilder

Alltid aktuellt

Idag finns möjligheten att förändra ditt eget tankemönster som inte längre tjänar dig och därmed din omvärld.

Målet med den här programvaran är att du ska kunna släppa en tankebild och gå vidare för att kunna börja skapa en mer positiv bild som i stället leder framåt.

Lider du av en dålig självbild som inte gagnar ditt syfte ersätter programvaran den med en temporär tills du finner en önskad självbild som hjälper dig att utvecklas vidare i önskad riktning.

Den här programvaran utgår endast från ditt eget sunda förnuft, det finns ingen psykologisk expertis bakom.

Bidra med din egen bild du önskar att din omvärld skulle kunna ge dig och se vad du får tillbaka.

Min egen tankefilosofi och bakgrund

Vardagen behöver gå ihop för oss alla, det här är min egen bild sett ur perspektivet medvetandefilosofi och datavetenskap där begreppet qualia är speciellt intressant.

Om min egen bakgrund till det hela kan du läsa mer om här.